เว็บไซต์ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
TOBEPKC.ORG


ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

น้องเอมม่า ได้รับคัดเลือกเป็น 

TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ระดับประเทศ

ทำกิจกรรมจิตอาสา นำอบอุ่นร่างกาย ในงานเดินวิ่งสักการะพระใหญ่ ชมทุ่งนกประโคนชัย ใส่ใจสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตคนประโคนชัย 2024

เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม
TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


ค่าเฉลี่ยความสุขของสมาชิก TOBEPKC

ภาพรวมระดับความสุข

78.64

Happy Body : สุขภาพดี

มีความสุข 68.9%

Happy Relax : ผ่อนคลายดี

มีความสุข 73.8%

Happy Heart : น้ำใจดี

มีความสุข 74.9%

Happy Soul : จิตวิญญาณดี

มีความสุข 83.5%

Happy Family : ครอบครัวที่ดี

มีความสุข 86.8%

Happy Society : สังคมดี

มีความสุข 77.1%

Happy Brain : ใฝ่รู้ดี

มีความสุข 86.6%

Happy Learning : การเรียนดี

มีความสุข 82.1%

Happy Work Life : การงานดี

มีความสุข 74.1%

TOBEPKC SERVICES

สิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณกับบริการของเรา! TOBEPKC SERVICEs

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

มีเรื่องราวสุข/ทุกข์ อยากแลกเปลี่ยน/ระบาย บอกเล่าสู่กันฟัง เราพร้อมให้คำปรึกษา.. !! 

ดัชนีวัดความสุข

ร่วมทำแบบสอบถามเพื่อทดสอบ/ประเมินความสุข 

ในการใช้ชีวิตประจำวัน 

เพลง, คลิป, กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน


YC PKC

YC PKC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา