เว็บไซต์ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
TOBEPKC.ORG


ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

น้องกัปตัน ได้รับคัดเลือกเป็น 16 คนสุดท้าย
ในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL13

ประกวดนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

17 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากโรงเรียนภัทรบพิตร

25 มกราคม 2566

ค่าเฉลี่ยความสุขของสมาชิก TOBEPKC

ภาพรวมระดับความสุข

78.64

Happy Body : สุขภาพดี

มีความสุข 68.9%

Happy Relax : ผ่อนคลายดี

มีความสุข 73.8%

Happy Heart : น้ำใจดี

มีความสุข 74.9%

Happy Soul : จิตวิญญาณดี

มีความสุข 83.5%

Happy Family : ครอบครัวที่ดี

มีความสุข 86.8%

Happy Society : สังคมดี

มีความสุข 77.1%

Happy Brain : ใฝ่รู้ดี

มีความสุข 86.6%

Happy Learning : การเรียนดี

มีความสุข 82.1%

Happy Work Life : การงานดี

มีความสุข 74.1%

TOBEPKC SERVICES

สิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณกับบริการของเรา! TOBEPKC SERVICEs

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

มีเรื่องราวสุข/ทุกข์ อยากแลกเปลี่ยน/ระบาย บอกเล่าสู่กันฟัง เราพร้อมให้คำปรึกษา.. !! 

ดัชนีวัดความสุข

ร่วมทำแบบสอบถามเพื่อทดสอบ/ประเมินความสุข 

ในการใช้ชีวิตประจำวัน 

เพลง, คลิป, กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน


YC PKC

YC PKC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา